RE/MAX Only

Co se děje na hypotéčním trhu?

Úrokové sazby rostou a tím se prodražují i hypotéční úvěry. Zatím není žádný důvod k panice. Hypotéky jsou nadále poměrně dostupné a zájemci o bydlení tak mají stále řadu možností. Vývoj však ukazuje, že je dobré se na hypotéku začít připravovat včas. Co všechno se v rámci hypotéčních úvěrů aktuálně děje shrnul v článku Radek Vachulka, generální ředitel RX FINANCE. 

S rostoucími sazbami a možným budoucím zpřísněním úvěrových limitů ze strany ČNB, lze očekávat u některých skupin klientů zhoršení dostupnosti úvěrů na bydlení. Bude tedy velmi důležité se na poskytnutí úvěru s předstihem připravovat. Žádné univerzální řešení neexistuje, nabízí se však řada dílčích kroků, které mohou v konkrétních případech pomoci a být tím pomyslným jazýčkem na vahách, který rozhodne o poskytnutí či neposkytnutí hypotéky. Každý klient by měl disponovat vlastními prostředky, které do pořizované nemovitosti vloží, včetně dostatečné rezervy pro případ, že banka posoudí cenu nemovitosti odlišně od kupní ceny.

Dodatečné ručení

Nedostatek vlastních zdrojů, lze vyřešit přidáním další nemovitosti bance do zástavy, například nemovitost rodičů, pokud taková existuje a rodiče s tím budou souhlasit. Na bonitní straně klientů je potřeba vždy doložit dostatečné, prokazatelné a dlouhodobě trvající příjmy, což může být v některých případech problematické. Typickou skupinou bývají OSVČ s nízkým daňovým základem, je tedy potřeba, aby poplatník před podáním daňového přiznání zvážil své priority. Při nedostatečných příjmech může být pro některé klienty řešením spoludlužnictví rodičů v úvěru, kteří musejí vstoupit do úvěru jako klienti a být připraveni v případě problémů úvěr splácet. U této varianty je však nutné počítat s kratší splatností úvěru, vzhledem k věku rodičů. Maximální věk klienta, který se podílí na splácení úvěrů by zpravidla neměl překročit hranici 70 let při doplacení úvěrů. I tato věková hranice může pro některé klienty představovat nečekaný problém.

Hypotéka na 40 let

Další možností, o které se dnes diskutuje, je prodloužení splatnosti hypotéky na 40 let nebo více. To je však myslitelné jen u velmi mladých klientů. Vždy je potřeba podle současných pravidel, aby klient v době splacení úvěru byl v produktivním věku – tedy věkový limit při splacení je někde kolem 70 roku věku klienta.  To úplně velký prostor neposkytuje.  Současně je potřeba vnímat i to, že s každým rokem splatnosti navíc, je pokles měsíční splátky menší a menší.  Rozdíl ve splátce 3 mil úvěru při sazbě 3 % se splatností na 30 let a 40 let je zhruba 1.900 Kč, pořád ale měsíčně platíte 10.700 Kč při 40 ti leté splatnosti nebo 12.600 Kč při 30 ti leté splatnosti.  Při delší splatnosti samozřejmě zaplatíte více na úrocích, tady rozdíl činí zhruba 600 tis Kč. 

Paušální daň přináší komplikace

Samostatnou a novou skupinou budou od příštího roku klienti, kteří se letos přihlásili k tzv. paušální dani. Za zdaňovací období 2021 tedy nebudou podávat daňové přiznání a nebudou bance schopni standardně doložit svůj příjem. Lze očekávat, že jednotlivé banky budou k této skupině klientů přistupovat rozdílně. V tuto chvíli jsou známa pouze předběžná pravidla několika bank. Bude tedy nutné doložit výpisy z účtů, na které je směřován platební styk z příslušné podnikatelské činnosti za posledních 12 měsíců, přehled daňové evidence a daňové přiznání za rok 2020. Otázkou samozřejmě zůstává, jak velká je skupina podnikatelů, kteří se k paušální dani v letošním roce přihlásili. Podle údajů Finanční správy jich bylo k 18.1.2021 necelých 71 tisíc. Z dat Ministerstva průmyslu vyplývá, že počet podnikajících fyzických osob v České republice je zhruba 2,1 miliónu.

 

Radek Vachulka, ředitel RX FINANCE

Autor: Roman Orálek